Anunt - anulare accesorii in cazul achitarii integrale a impozitelor si taxelor locale

Anularea accesoriilor se realizează, pe baza de cerere depusa la biroul Impozite și taxe locale, pana cel târziu la 30 IUNIE 2022.

Pentru a beneficia de scutire la plata majorărilor de întârziere și penalităților, datornicii vor trebui:

  • să achite toate obligațiile fiscale principale, integral, pana la data de 30.06.2022 obligatiile principale constand in impozite, taxe si alte obligatii la bugetul local, amenzi;
  • depun cerere pentru a beneficia de facilitate pana la data de 30.06.2022;
  • sunt titulari de rol fiscal care detin titlu de proprietate, certificate mostenitor, decizii judecatoresti, declaratie pe proprie raspundere de acceptare a mostenirii.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanţii vor depune la registratura Primariei Comunei Mitreni, până la data de 30.06.2022 o cerere temeinic justificata la care se vor anexa urmatoarele:

-      copie dupa BI/CI

-      copie dupa actul care face dovada proprietatii (act vinzare-cumparare, certificate de mostenitor, extras de catre funciara, declaratie pe proprie raspundere de acceptare a mostenirii )

-      chitanta pentru plata integrala a obligatiilor principale constand in impozite, taxe si   alte obligatii la bugetul local.

.

PRIMAR,

PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN

Descarca document

@2022

Meniu