sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI   

 

Linie

 

Hotărâre nr. 0 din 12 Aprilie 2021

un titlu de test

 

Având în vedere:

  • ...

Luând în considerare:

  • ...

În baza temeiurilor juridice:

  • ...

Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

DISPUN:

Art.1.

  1. ...
    1. ...

Art.2.

  1. ...
  2.   

Art.3.

  1. ...

Hotararea s-a adoptat cu un numar de 10 - voturi ,, pentru’’ , 3 -  voturi ,, impotriva ’’, 2 - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de 15 consilieri din cei 12 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Toma ALEXANDRU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Mitreni
Mariana OPRICAN

 

Comuna Mitreni 12 Aprilie 2021
Nr. 0