68

sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
PRIMĂRIA COMUNEI MITRENI   

 

Linie

 

Proiect de hotărâre

Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021

 

Având în vedere: ... Luând în considerare: ... În baza temeiurilor juridice: ... Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.   HOTĂRĂȘTE:   Art.1. ... ... Art.2. ...    Art.3. ...

 

 

INIȚIATOR
Primarul Comunei
Primar PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Mitreni
Mariana OPRICAN

 

 

Comuna Mitreni 14 Septembrie 2021
Nr. 68

@2022

Meniu