Registrul proiectelor de hotarâri

65
14.09.2021
Proiect de hotarare privind predare amplasament sediu primarie
Primar PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN
Primarul Comunei
5334
21.09.2021
22.09.2021
16.09.2021
21.09.2021
Având în vedere: ... Luând în considerare: ... În baza temeiurilor juridice: ... Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.   HOTĂRĂȘTE:   Art.1. ... ... Art.2. ...    Art.3. ...
@2022

Meniu