Registrul proiectelor de hotarâri

65
11.11.2020
Proiect de hotarare modificare si completare HCL
Primar Ciprian Constantin PANAIT
5316
11.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
@2022

Meniu