Registrul proiectelor de hotarâri

66
11.11.2020
Proiect dehotarare modificare si completare HCL 41
Primar Ciprian Constantin PANAIT
5317
11.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
12.11.2020
@2022

Meniu