Registrul proiectelor de hotarâri

87
10.12.2020
Proiect de hotarare modificare HCL reorganizare in
Primar PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN
6017
10.12.2020
12.12.2020
12.12.2020
10.12.2020
@2022

Meniu