Registrul proiectelor de hotarâri

7
12.01.2021
Proiect hotarare modificare si completare HCL desz
Primar PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN
193
13.01.2021
19.01.2021
15.01.2021
18.01.2021
@2022

Meniu