Registrul proiectelor de hotarâri

11
08.02.2021
Proiect de hotarare aprobare executie bugetara pe
Primar PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN
873
12.02.2021
18.02.2021
12.02.2021
17.02.2021
@2022

Meniu