Registrul proiectelor de hotarâri

13
08.02.2021
Proiect de hotarare modificare HCL impozite si tax
Primar PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN
875
12.02.2021
18.02.2021
12.02.2021
17.02.2021
@2022

Meniu