Registrul proiectelor de hotarâri

26
09.04.2021
Proiect de hotarare aprobare buget 2021
Primar PANAIT CIPRIAN CONSTANTIN
Primarul Comunei
2286
14.04.2021
19.04.2021
14.04.2021
16.04.2021
Având în vedere: ... Luând în considerare: ... În baza temeiurilor juridice: ... Constatând că sunt respectate condiţiile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.   HOTĂRĂȘTE:   Art.1. ... ... Art.2. ...    Art.3. ...
@2022

Meniu