sigla ro   

 ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI   

 

Linie

 

Hotărâre nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare} din {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___titlul_hotararii}

 

{registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___continut_hotarare}

Hotararea s-a adoptat cu un numar de {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___pentru} - voturi ,, pentru’’ , {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___impotriva} -  voturi ,, impotriva ’’, {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___abtineri} - voturi ,, abtineri ’’, la sedinta fiind prezenti un numar de {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___consilieri_prezenti} consilieri din cei 12 in functie.

PREȘEDINTE ȘEDINȚA
Toma ALEXANDRU

Contrasemnează pentru legalitate:
Secretarul general al comunei Mitreni
Mariana OPRICAN

 

Comuna Mitreni {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___data_adoptarii_hotararii}
Nr. {registrul_hotararilor_consiliului_local_al_comunei___nr_hotarare}