Search Clear Search
Total Files Count :
Total Size :
Filename Date
Display:
An Adobe Acrobat file Rapoarte Legea 544-2001 si legea 52-2003 pe anul 2016Download Preceding File Preview the file 2021-05-13
An Adobe Acrobat file Raport evaluare L 52_2003 si L544_2001Download Preceding File Preview the file 2021-05-13

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:

1 1

MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE ÎN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE

În conformitate cu prevederile art.22 din Legea 544/2001 şi ale art.36 din HG nr.123/2002, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de legea privind liberul acces la informaţiile de interes public, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7 din Legea nr.544/2001

2018 - Buget