ROMÂNIA

JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

CONSILIUL LOCAL MITRENI

Str. Muşeţelului, nr. 187, sat Mitreni, comuna Mitreni,  judeţul Călăraşi, CP-917175, CF-3966290

Tel./ fax: 0242525450 /  0242525322

e-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. ;

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.;

http://www.primariamitreni.ro  

 Nr.  2469/22.06.2020

PROCES VERBAL

de afişare a

Anunțului privind publicarea Proiectelor de hotărâre

            Încheiat astăzi, 22.06.2020, când s-a procedat la publicarea prin afişare, în conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ și prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, a anunţului privind elaborarea următoarelor acte normative:

  • Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020
  • Proiect de hotărâre privind aprobarea accordării sprijinului financiar pentru Asociația Grup de Acțiune Locală Colinele Argeșului, în cadrul Proiectului Înființare Centru de zi pentru Copii Mitreni

 

 

Pentru cei  interesați,  proiectele de hotărâri mai sus menționate se găsesc la secretarul comunei.

Primar comună,

Minciună Tudorică

 

Secretar general comună