Anunt anexa 5 J

Descarca PDF

 

                                                                                                                   Anexa Nr.  5.J

la procedura

 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

(titularul proiectului)

 

 

COMUNA MITRENI titular al proiectului “ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MITRENI, JUDETUL CALARASI-ETAPA IV”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Calarasi, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ASFALTARE SI MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA MITRENI, JUDETUL CALARASI-ETAPA IV”, propus a fi amplasat in jud. Calarasi, com. Mitreni, satele: Mitreni, Valea Rosie, Clatesti.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Calarasi Soseaua Chiciului, Nr. 2, jud. Calarasi,  în zilele de luni-vineri,  între orele 10-14, precum şi la următoarea adresă de internet: www.apmcl.anpm.ro.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Prezentul anunţ va fi publicat atat  in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia.  

 

@2022

Meniu