Lista persoane inscrise program rabla

Lista persoane inscrise in programul „Casarea autovehiculelor uzate”, comuna Mitreni

Nume

---------

Prenume

PRUNARU

 

ANGHEL

ORDEANU

 

GHEORGHE

ION

 

ION

PETRESCU

 

MARIN

SAMUILA

 

EUGEN

ISTRATE

 

MINCU

IVAN

 

TUDOREL

CIBU

 

STEFAN

HULEA

 

TRAIAN

ISTRATE

 

STANCU

IONESCU

 

TEODOR

BALTES

 

 CONSTANT

CIUBARAR

 

CONSTANT

NENCIU

 

NELU

NACHIU

 

PETRICA

ROTARU

 

GIGEL MA

ANGHEL

 

LORENA

ALEXE

 

ELENA LUM

DIMA

 

AURELIA

GORNEAN

IULIANA

GRIGORE

 

MARIANA

       

 

@2022

Meniu